“Digital Summit” tәdbiri vә “Kanzaslı oğlanlar” (ABŞ gündәliyi #3)

ABŞ sәfәrim Texas ştatının Dallas şәhәri ilә davam etdi.   ABŞ səfəri haqda digər yazılar:      —     İndoneziyalı olasan, mәşhur olasan vә bu qәdәr sadә olasan… Dallasa keçmәmişdәn öncә, San Fransiskoda olarkәn yaranmış bir problemi hәll edәn insan haqda danışmaq istәyirәm. Bu, Asiyanın әn mәşhur biznesmenlәrindәn biri Wempy Dyoco Koto‘dur. Ötәn il […]