Çıxış etmәk hәyәcanınızı yox edәcәk kitab – “Sözünә Güvәn”!

  Bir neçә ay öncә bloquma “Kitab” kateqoriyası әlavә etdim. Çünki mənə görə kitab tәbliği dәyәrli bir fәaliyyәtdir vә bacardığım qәdәr bloqda bu cür fәaliyyәt göstәrmәyә, maraqlı, faydalı hesab etdiyim kitabların ictimaiyyətdə tanınmasında dəstək olmağa çalışıram. Coşqun Kәrimovun “KVAN” kitabı haqda әn çox bloq yazısını mәhz bu bloqda tapa bilәrsiniz. Hәmçinin müәllifin ikinci kitabı “Ubuntu” […]