Aeroport әmәkdaşlarımız vә Qulaq burun boğaz hәkimi (ABŞ gündәliyi #1)

Dekabrın 2’si gecә ABŞ’a yola düşdüm. Mәqsәd 6-7 dekabr tarixlәrindә Dallas’da keçirilәcәk “Digital Summit”dә iştirak vә bir neçә biznes görüşü keçirmәkdir.   ABŞ səfəri haqda digər yazılar:   — Pәncәrә kәnarı Tәyyarә biletlәrini internetdәn tәlәsik almışdım deyә hәr hansı problem çıxma ehtimalına görә Aeroporta 2 yox, 3 saat öncәdәn getdim. Demәk, ilk sürprizi mәnә biletimi […]